REFERENCE VISINSKI RADOVI

REFERENCE

Ericsson – Nikola Tesla ZagrebMontaža antenskih nosača
Izrada protupožarne prostorije za uređaj radara
Montaža komunikacijske mreže
Ugradnja Roxtac uvodnica
Montaža optičkog kabela i puštanje u rad
Montaža zaštitne ograde oko radara
Montaža protupožarnih vrata u LKC-u
Montaža jarbola za zastave
Izrada temeljne ploče za antenski stup
Izrada ML stanice
Izrada termo i hidroizolacije
Izrada i montaža nosaća UHF antena
Montaža video kamera
Montaža komunikacijskog ormara
Montaža 3G opreme na više lokacija u BiH
Izrada cjelokupne računalne mreže u Općoj bolnici Gospić
Izrada pasivne računalne mreže na odjelu laboratorija bolnice u Varaždinskim Toplicama

Mercator
Montaža i demontaža božićne dekoracije 2010-2011 na 16 centara
Montaža i demontaža božićne dekoracije 2011-2012 na 19 centara

Dalekovod  Zagreb
Montaža radarskog stupa na silosu

Karlovačka pivovara

Odmašćivanje i čišćenje prostora vrenja piva
Sanacija fasade na skladišnoj zgradi
Ozračivanje ventila na fermentorima
Pranje i odprašivanje cijevi u pogonu punionice piva

Kamp California - Pakoštane
Projektiranje i izrada umjetne stijene za penjanje
Izrada i montaža Roping poligona

Energon management facilities
Čišćenje staklene fasade (SPAZ poslovna zgrada)

Silosi Oškera  Rovišće
Antikorozivna zaštita metalnih silosa i konstrukcije elevatora

Maluvent
Montaža ventilacijskog kanala i završne kape u Ilici
Montaža ventilacijskog kanala u Vukovarskoj
Montaža ventilacijskog kanala u Draškovićevoj

Luka Rijeka Rijeka
Demontaža i montaža antena
Servisiranje ulaznih vrata na bovi

Crkva  Sv. Leopolda Mandića - Dubrava
Izmjena žarulja i startera na reflektorima crkve
Montaža i izmjena žarulja na reflektorima

Muzej suvremene umjetnosti - Zagreb
Čišćenje staklene i aluminijske fasade

1 on 1 extreme-adventure (Josip Vučer)
Idejno rješenje i izrada zip line u duljini 300 m

Borovac& Bence Zagreb
Montaža reklamnih panoa

Z.E.R.F. promet Zagreb
Uređenje poslovnog prostora

Elektro-Petak  Ivanić Grad
Antikorozivna zaštita nosaća komunikaciskih kablova

Hotel Astorija Zagreb
Čišćenje reklamnog panoa
Izolacija prozorskih klupica
Izmjena žarulja  i čišćenje na reflektorima fasade i reklamnom panou

Hotel Kempinski Adria
Pranje staklenih stijena

City Centar - Žitnjak
Montaža baldahina 500 m2

ELKA
Demontaža svijetleći slova na krovu pogona

Tekonet d.o.o. Zagreb
Transport komunikaciskog uređaj

Grad Lobor
Postavljanje gromobrana na crkvi u Loboru

Hrvatska kontrola zračnog prometa
Pregled antenskih stupova za Hrvatsku kontrolu zračnog prometa