SANACIJA I ZAŠTITA BETONA

SANACIJA I ZAŠTITA BETONA

Podrazumjeva uklanjanje lošeg betona i krpanje nastalih pukotina te rupa nastalih u betonu, kao i zaštitu čelične armature izložene vanjskim utjecajima usljed otvaranja pukotina na betonu.
  • betonski stupovi (rasvijeta i sl.);
  • betonski dimljaci;
  • betonski silosi;
  • sve vrste konstrukcija i građevina od betona.
montaza na visini