ZAŠTITA I ČIŠĆENJE ZGRADA

MONTAŽA I DEMONTAŽA

SANACIJA I ZAŠTITA BETONA

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

ZAŠTITA I ČIŠĆENJE ZGRADA

Ručno ili strojno pranje pročelja zgrada. Čišćenje staklenih površina.

MONTAŽA I DEMONTAŽA

Montiranje ili uklanjanje svih vrsta objekata na visini.

SANACIJA I ZAŠTITA BETONA

Uklanjanje lošeg betona i krpanje nastalih pukotina te rupa nastalih u betonu.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Zaštita svih metalnih površina ili konstrukcija.